5 вигадок про гендер. Розвінчуємо міфи

Для багатьох громадян України негативна позиція Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, прородинних рухів щодо гендерної ідеології є незрозумілою, а навіть застарілою1. Дехто навіть вбачає у неприйнятті гендерних концепцій руку Москви та загрозу національній безпеці. Насправді проблема ж не у тому, що говорить Церква, а про що мовчить гендер. 


Міф 1. Гендер завжди співпадає з біологічною статтю 
            На думку прихильників теорії гендеру існує біологічна та соціально-культурна стать або гендер. Якщо точніше, гендер – це діапазон характеристик, особистісних рис, поведінки, стереотипів і соціальних ролей, що приписуються людям за ознакою їхньої статі (як правило, однієї з двох — чоловічої чи жіночої), і засвоюються ними у процесі соціалізації2. Дійсно, поведінка чоловіків і жінок у різних культурах та суспільствах відрізняється і стиль життя жінки з арабських країн буде незрозумілий для пересічної українки. Проте які би не були норми поведінки – це завжди вияв притаманної їм чоловічої чи жіночої статі, даної їм при народженні. У цьому і полягає, що «гендерна ідентичність — внутрішнє відчуття приналежності до певної статі чи гендеру, яка може збігатися чи не збігатися з бінарними категоріями чоловік/жінка»3. Тому чоловіки, які відчувають себе жінками і навпаки, мають дійти до гармонії з собою. Але не шляхом психологічного лікування, а зміни статі (транзишеном, або «переходом»)4. «Існує також низка інших категорій трансгендерів: андрогіни, агендери, «люди, третьої статі», «люди з двома душами» тощо5. Деякі люди, що використовують ці терміни для опису себе, вважають традиційне, бінарне розуміння статі занадто обмеженим6. Крім того виділяють ще гендерквірів, тобто гендер, яких не є «чоловічим» чи «жіночим», а перебуває десь посередині, або не є ані тим, ані іншим. Такі люди іноді просять, щоб говорячи до них, оточуючі не використовували чоловічі та жіночі форми звертання, і надають перевагу середньому роду та займеннику «воно». І тому деякі гендерквіри не вважають себе трансгендерами7. 
Натомість згідно гендерних концепцій люди, чиє самовідчуття, самовираження та поведінка відповідають тим, котрі вважаються нормативними для осіб відповідної статі (зазвичай чоловічої та жіночої) у різних культурах називаються цисгендери8. Іншими словами на думку гендерної термінології ми всі з вами є цисгендерами. 
Декілька років тому американська версія файсбуку мала 58 різних варіантів гендерних індентичностей до вибору своїм користувачам9. Нещодавно їхні англійські колеги розширили цей список до 7110. Нещодавно натрапив на повний список гендерних індентичностей, які втім порахувати мені не вистачило терпіння (https://www.wattpad.com/341462536-complete-list-of-genders-the-complete-list-of-all). Проте як подають самі ж автори довідника, точно визначити кількість трансгендерів дуже складно, перш за все, через відсутність досліджень, які здатні точно і повністю виміряти весь діапазон гендерних ідентичностей та варіантів гендерного самовираження11. 
Якщо ви не вірите або вважаєте, що це все є перебільшенням і певним острахом перед новим, то ознайомтеся самі з інформаційно-освітнім виданням «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді» і тоді самі вирішуйте чи вважати гендер тотожним біологічній статі. 


Міф 2. Стамбульська конвенція захищає жінок від насилля. 
            Насильство над жінками в нашій країні існує і це незаперечний факт. Але ратифікація Стамбульської Конвенції 2011 р. не вирішить цього питання, адже цей документ взагалі ігнорує об’єктивні причини насилля. Отож, у статті 3 цієї конвенції вказано, що «насильство стосовно жінок за гендерною ознакою» означає насильство, яке спрямоване проти жінки через те, що вона є жінкою, або яке зачіпає жінок непропорційно». Але марно будете шукати у тексті документу згадки, що основним джерелом насильства є алкогольна чи наркотична залежність, сексуалізація образу жінки, пропагування агресії у медіа чи руйнування моральних норм у суспільстві. 
Так, на думку 77,1 % респондентів найбільший вплив на прояви домашнього насилля чинить алкоголізм або пияцтво когось із членів родини. Натомість, жодна опитана жінка не заперечила взаємозв’язок алкогольної залежності з насиллям. Так, 2,9% жінок експериментальної групи визнали, що зазнають психологічне й/або економічне насильство від чоловіків під впливом алкоголю й наркотиків, серед жінок контрольної групи цю причину насильницької поведінки партнерів назвали 20%12. 
Інше дослідження показує, що майже дві третини жінок, які зазнавали будь-якого насильства (61%) сказали, що чоловік чинив насильство у стані алкогольного сп’яніння. Також існує взаємозв’язок між сексуалізацією освіти і фактами насильства13. 
Одним з джерел сімейного насилля 22,9 % жінок називають ЗМІ. Щодо дискримінації за ознакою статі як одну з причин, то вирішальною її вважають лише 11,4 % опитаних, 22,9 % – у середньому ступені 37,1 – у меньшій мірі, і 28,6 % вважають, що це взагалі не має відношення до цієї проблеми14. 
Також існує взаємозв’язок між поширенням порнографії та секс культури і фактами насильства. Американське психологічне товариство зазначає, що сексуальне використання дівчат, порнографія і проституція серед них можуть триматися на тому рівні, а навіть збільшитися, якщо процес сексуалізації дівчат буде продовжуватися15. Науковці стверджують незаперечний взаємов’язок між предметним показуванням жіночої сексуальності у медіа і насиллям над жінками»16.Думаю, що для України не будуть абослютно нерелевантними результати польських досліджень, які показують, що серед причин насильства над жінками вказують залежність від наркотиків, фобій, азартних ігор, сексу чи Інтернету»17. 
То якщо це все є причинами насильства над жінками, то чому «Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» взагалі про них не згадує? 


Міф 3. Гендер – це всього лише безневинна теорія. 
            Більшість вважать, що гендер – це лише філософські чи наукові теорії, які не мають жодного впливу на повсякденне життя. Навіть якщо будуть впроваджуватися у законодавстві чи школах. Але не треба забувати, що однією з цілей гендерної ідеології є нівелювати значення статі і створити бісексуальне суспільство (постгендер пішов ще далі і запропонував за допомогою біотехнологій вивести у майбутньому безстатевих представників людського роду18). 
Плоди гендерних концепцій видно вже сьогодні. Так, станом на 2014 р. згідно урядового рапорту у США понад 12 % молоді у віці 14–18 років мають проблеми зі своєю сексуальністю та ідентичністю. Вони декларують свої гомосексуальні, бісексуальні схильності чи невизначену орієнтацію. Ці показники зросли на 66% у відношенні до аналогічного рапорту за 2001–2009 р19. Причиною змін є дії уряду Б. Обами, за президентства якого було легалізовано «одностатеві шлюби», пропагувалася гендерна ідеологія в освітніх закладах та навіть впроваджувалися статево нейтральні вбиральні. 
Так, станом на 2014 р. в середньому гетеросексуалами себе визнали 88.8% студентів (в 2009 р. – 93 %) 2, % (у 2009 – 1.3%) ідентифікувало себе як геї чи лесбіянки, 6 % – бісексуалами ( було 3.7%) , а 3,2 % (раніше 2.5%) не були впевнені щодо своєї орієнтації. 
Станом на 2015 р. 48% американської молоді у віці 14-18 років, мали сексуальні відносини з представниками протилежної статі. 1.7% з власною статтю, а 4.6% з представниками як чоловіків, так і жінок. І 45.7% берегли невинність. У 2009 році цей показник був наступним: секс з протилежною статтю був у 53.5% опитаних, з власною – у 2.5%, бісексуальні відносини мали 2.5% респондентів, а не мали взагалі сексуального досвіду 40.5%. (тобто цей показник у середньому зріс на 49 % від попереднього дослідженян). З тих, які мали контакти в одностатевих або бісексуальних відносинах у 2014 р. 25.0% ідентифікували себе гетеросексуалами, 61.4% геями, лесбіянками чи бісексуалами. І 13.6% не були впевнені у своїй сексуальній орієнтації. З тих, які не мали статевого контакту 90, 8 % вважало себе гетеросексуалами, 5.8% геями чи лесбіянками чи бісексуалами, 3.3% були невпевнені у своїй орієнтації20. Думаю коментарі тут будуть зайвими. 


Міф 4. У чоловіків жінок – однаковий мозок. 
            Прихильники гендерної ідеології докладають чималих зусиль, щоб довести, що не існує жодних відмінностей у будові головного мозку чоловіків і жінок. А навіть, якщо вони й існують, то є мінімальними. Вони навіть видумали термін «Нейросексизм» ( система уявлень про те, що різниця в поведінці жінок та чоловіків пояснюється виключно вродженими статевими особливостями мозку)21. Звідси різна статева поведінка має бути наслідком впливу культурного середовища, а отже і стереотипом, який можна змінити. Але ці теорії не витримують жодної наукової критики. Навпаки дослідники виявили, що їхня будова настільки відрізняється, «що жіночу та чоловічу стать можна практично вважати окремими видами»22. 
На прикладі 1000 добровольців обох статей, неврологи виявили, що чоловіки, як правило, мають більше зв’язків всередині кожної півкулі, а також між передньою та задньою частинами мозку. У жінок навпаки сильніші з’єднання діють з боку в бік, між лівою та правою півкулями. 
Це означає, що чоловіки сильні у координації та просторовій свідомості. Жінки ж, більш інтуїтивні, та мають кращу пам’ять для слів і облич. На основі цих результатів керівник дослідження Рагіні Верма з Університету Пенсільванії, вважає, що чоловічий мозок більше орієнтований на «поєднання сприйняття з діями», тоді як жіночий спрямований на вирішення сердечних питань і дослідження поведінки інших, з пізнішою його інтерпретацією шляхом інтуїції та аналізу. Дослідження університетів Лос-Анджелесу та Мадриду показали, що для жінок розмір мозку не має значення, бо їхній мозок працює ефективніше. Їхня високорозвинена мережа нейронів може виконувати складні завдання, які потребують менше енергії і використовують менше мозкових клітин. Науковці прийшли до висновків, що жінки краще реагують на ситуацію, яка змінюється. Чоловіки ж ліпші у орієнтації на місцевості. Наприклад, плач дитини не буде стимулювати чоловіка до активності, тоді як жінка відразу отримає команду «діяти зараз» і дитячий плач стає для неї пріоритетним. За даними німецьких психіатрів, очі – це справді вікно жіночої душі. Так, на думку Бориса Шиффера, очі залишаються найбагатшим джерелом соціальної інформації для аналізу психічних станів інших. Тоді як чоловіки можуть інтерпретувати жіночі емоції, лише наполовину. Тобто загалом призначенням чоловічого мозку в загальному є швидке і результативне виконання моторних функцій, а жіночого забезпечення соціальних зв’язків в суспільстві23. Очевидно, у будові мозку існують винятки, але вони скоріше підтверджують правило, аніж його заперечують. Також не можна заперечувати, що не лише будова мозку впливає на нашу поведінку, але й навпаки наша діяльність змінює його структуру. 
Загалом про ці анатомічні відмінності можна говорити ще чимало24, проте не можна заперечити, що чоловік і жінка по-різному сприймають світ, а отже і діяти і мислити будуть по-різному. Тобто не існує статево нейтрального мозку, а вже від народження маємо специфічну будову мозку для кожної статі . Інша справа, чи використовуємо наш внутрішній потенціал і живемо згідно з власною природою. Це не означає, що хтось гірший чи кращий. Ми просто різні. І тут не питання, хто на який вид діяльності буде здатний, а хто його виконає краще і ефективніше. І що не менш важливо, чи принесе обрана робота йому приємність. 


Міф 5. Гендер – це наука, а не ідеологія. 
            Філософський енциклопедичний словник вказує, що ідеологія – система поглядів, ідей, переконань, цінностей та установок, що виражають інтереси різних соціальних груп, класів, товариств, в яких усвідомлюються і оцінюються відносини людей до дійсності і один до одного, соціальні проблеми і конфлікти, а також містяться цілі соціальної діяльності, спрямованої на закріплення або зміну існуючих суспільних відносин25. 
Наука, на відмінну від ідеології не прагне змінити суспільні устої чи втілити у життя свої ідеї, яких раніше не було. Галузі різних науки мають на меті пізнавати об’єктивну дійсність і отримувати нові знання. Мета ж ідеологічних програм – це формування світогляду населення і маніпулювання людською поведінкою шляхом впливу на їхню свідомість26. 
Насправді, немає жодної помилкової ідеології на всі 100 %, адже тоді вона була би непривабливою та невірогідною для сучасників. Проте завжди ідеологія подає викривлений образ світу та шляхи його виправлення. Так, само гендер хоча і має рацію у значенні культури, занадто перебільшує цей чинник і недооцінює або взагалі не згадує біологічні чинники на поведінку чоловіка чи жінки. Крім того, як і будь-яка ідеологія, гендер має свою програму, цілі якої можуть змінюватися, щоб «нести в собі потенційні можливості змінювати структури і інститути (соціальні, політичні, економічні, культурні та інші) з тим, щоб досягнення гендерної рівності було більш успішним»27. 
Наприкінці статті хочу процитувати відомого польського пропагандиста гендерної ідеології, колишнього домініканцяа Тадеуша Бартося, який каже, що церковна «ієрархія і отець Око мають свої рації… Вони знають або здогадуються, що культурні зміни розкладують суспільні зв’язки. А отже і суспільний контроль, у тому числі авторитет Церква над людськими звичаями, поведінкою тощо. А оскільки католицизм є сферою звичаїв і культури, тому зміна культури і звичаїв призведе до ліквідації католицизму»28. Від себе додам: і християнства також . 

 1. Звернення ВРЦіРО до Парламенту про недоцільність і ризики ратифікації Стамбульської Конвенції// http://vrciro.org.ua/ua/statements/554-uccro-appeal-to-parliament-against-istanbul-convention 
 2. «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді» Інформаційно-освітнє видання. – С. 14. // http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160 
 3. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: 17// http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160 
  питання та відповіді» Інформаційно-освітнє видання. – С. 16. http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160 
 4. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді» Інформаційно-освітнє видання. – С. 17// 
 5. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді» Інформаційно-освітнє видання – С. 18. // http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160 
 6. «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді» Інформаційно-освітнє видання. – С. 18. //http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160 
 7. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді»Інформаційно-освітнє видання. – С. 18.// http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160 
 8. «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді»Інформаційно-освітнє видання. – С. 16. http://krona.org.ua/library.html?nav_start=160 
 9. Gender identity a puzzle with 58 varieties [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.theaustralian.com.au/higher-education/ http://www.theaustralian.com.au/higher-education/gender-identity-a-puzzle-with-58-varieties/story-e6frgcjx-1227446403200 Gender facebook_now_has 56_categories to choose from including [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.slate.com/blogs/lexicon_valley/2014/02/21/gender_facebook_now_has_56_categories_to_choose_from_including_cisge 
 10. Rhiannon WilliamsFacebook’s 71 gender options come to UK users [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html 
 11. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді»Інформаційно-освітнє видання. 18. 
 12. Циганчук Т. В., Лях Д. Д., Причини та наслідки насильства над жінкою в сім’ї// http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3530/1/2.pdf 
 13. Дослідження поширеності насильства щодо дівчат та жінок. – Київ, 2014. – С. 35. 
 14. Циганчук Т. В., Лях Д. Д., Причини та наслідки насильства над жінкою в сім’ї// http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3530/1/2.pdf 
 15. American Psychological Association, Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, http://www .apa . 
  org/pi/women/programs/girls/report-full .pdf, s . 33 (odczyt: 29 .04 .2014) . 
 16. Grzelak S ., Konwencja Rady Europy: profilaktyka problemów dzieci i młodzieży (w:) Ratyfika – 
  cja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
  domowej – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa. Materiały z Konferencji 4 lutego 
  2014 r., Sejm RP, Poznań 2014. XIII . 
 17. Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań . Raport z badania eksper- 
  ckiego Ideablog zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2011
 18. Постгендеризм// https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC?fbclid=IwAR1ge4_Q5xFXglsMICJ5CSpL0I90YMUaE5eQwpT6mnZpSyCJC6CECQOukzo 
 19. Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, and Health-Risk Behaviors Among Students in Grades 9–12 — Youth Risk Behavior Surveillance, Selected Sites, United States, 
  2001–2009. – p. 5. 
 20. Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, and Health-Related Behaviors Among Students in Grades 9–12 — United States and Selected Sites, 2015– – p. 5. 
 21. Бондаренко О. Чоловіки не слухають, а жінки не орієнтуються по карті»: нейробіологія гендерних відмінностей//https://genderindetail.org.ua/season-topic/tema-sezonu/choloviki-ne-sluhayut-a-zhinki-ne-orientuyutsya-po-karti-neyrobiologiya-gendernih-vidminnostey-134285.html 
 22. Жінки vs Чоловіки: відмінності, доведені вченими // 
  https://life.pravda.com.ua/society/2013/12/5/144101/
 23. Чоловіки і жінки різні… Відмінності на рівні мозку// http://dc.lviv.ua/zhuttya_v_podruzhzhi/lubov-v-podruzhzh/3564-cholovki-zhnki-rzn-vdmnnost-na-rvn-mozku.html 
 24. Психофізіологія / М. Ю. Макарчук, Т. В. Куценко, В. І. Кравченко, С. 
  А. Данилов. – Київ: ООО «Інтерсервіс», 2011. – 338 с. 
 25. В. Лісовий. Ідеологія // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — 742 с. — 1000 екз. — ББК 87я2. — ISBN 966-531-128-X. 
 26. Зиновьева А.А. “Идеология партии будущего”// https://stavroskrest.ru/content/ideologiya-i-nauka 
 27. Практическое руководство по внедрению гендерных подходов. http://network.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Prakticheskoe-rukovodstvo-po-vnedreniu-gendernogo-podhoda.pdf 
 28. Rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego, Bartoś: „Gender” służy jako hasło wojenne, krytykapolityczna.pl, 2 grudnia 2013 

  Бучковський Олександр 

Достоинство и человечность или симпатичное лицо?

 Мэри Энн Беван из Великобритании в свое время получила сомнительный титул «Самая уродливая женщина на свете». Заслуженно или нет — судите сами.

Мэри Энн родилась 20 декабря 1874 года в Лондоне. Она работала медсестрой и в 29 лет вышла замуж за флориста по имени Томас Беван. Но вскоре после свадьбы тело женщины стало меняться.

Мэри Энн страдала заболеванием, известным как акромегалия — оно характеризуется выработкой чрезмерного количества гормона роста. В 32 года она начала испытывать сильные головные боли и боли в мышцах, некоторые части ее тела вдруг стали увеличиваться в размерах. Но что еще хуже, в 1914 году ее муж умер, и Мэри Энн осталась одна с четырьмя детьми на руках.


Долгое время женщина старалась игнорировать собственное здоровье и работала на износ, чтобы прокормить детей. Люди на улице часто смотрели на нее с отвращением, смеялись за ее спиной. И тогда женщина решила, что если уж ей суждено быть «фриком», то ее семья должна извлечь из этого выгоду. Она приняла участие в странном соревновании «Самая мужеподобная женщина» и победила. Пресса тут же окрестила ее самой уродливой женщиной на свете. Мэри Энн страдала от унижения. Утешало ее только то, что главным призом была солидная сумма денег.


После победы в унизительном конкурсе женщине предложили «работать» в цирке — выставлять себя на потеху публике. Мэри Энн согласилась — люди готовы были хорошо платить, чтобы только поглазеть на нее. Ее «карьера» была настолько успешной, что женщина переехала в США и стала работать в парке «Дримленд» на Кони-Айленд, Нью-Йорк. Она продолжала работать там до самой своей смерти в 1933 году.

Можно сказать, что Мэри Энн удалось превратить свое несчастье если не в удачу, то хотя бы в стабильный источник дохода. Хотелось бы, конечно, верить, что с тех пор люди изменились и научились уважать и принимать друг друга, несмотря на внешность. Но, к сожалению, это не так.

Всего лишь пару лет назад американская компания Hallmark выпустила серию открыток с фотографией Мэри Энн Беван в роли участницы шоу знакомств и издевательской подписью. Открытки продавались по всему миру. Одна из них попалась на глаза одному немецкому врачу, который узнал женщину — ему приходилось работать с людьми, страдающими акромегалией. Мужчина был так возмущен, что отправил протест в американскую компанию и опубликовал открытое письмо, требуя прекратить издевательства над женщиной, которая долгие годы работала медсестрой и, несмотря на заболевание и отвратительное отношение окружающих, смогла обеспечить достойную жизнь своей семье. Вскоре компания принесла официальные извинения и прекратила выпускать открытки.

Жаль, что люди постоянно забывают, что достоинство и человечность намного важнее, чем симпатичное лицо.

5 лучших способов избавиться от плохих мыслей

Существует версия, что мысли человека материальны. И если постоянно думать о плохом, это наверняка негативно отразится на состоянии психики и здоровья в целом. Вот почему, если дурные мысли закрались в голову, стоит направить все усилия на то, чтобы вернуть себе позитивное мышление. Как это сделать? Есть 5 прекрасных способов!

1. Найти причину негатива и прожить ее

Психологи советуют не просто блокировать плохие мысли в голове, а попытаться разобраться в причинах их появления. Только так можно быстро и наверняка избавиться от них.

Например, предчувствие неминуемого расставания с любимым может быть обусловлено предыдущим болезненным разрывом отношений, а страх разбиться на машине – попаданием в аварию. Как только вы обнаружите истинную причину негативных мыслей, сделаете первый шажок на пути к избавлению от них.

Далее стоит пропустить через себя мысль, представив самое плохое развитие событий, которое только может произойти. Таким образом, вы как будто переживете тот момент, которого так опасаетесь и блокируете в своей голове. Это поможет отпустить плохие мысли из головы, а через некоторое время и вовсе забыть о них.

2. Написать и сжечь

Еще один способ избавиться от плохих мыслей – написать их на бумаге во всех подробностях. Затем перечитать несколько раз и сжечь бумагу. После этого наверняка многое из написанного покажется просто смешным, особенно если подойти к такому «сочинению» с долей юмора. Кстати, обратить свои опасения, страхи и прочие дурные мысли в шутку – еще один отличный способ избавиться от них или хотя бы свести их влияние на вашу жизнь к минимуму.

Если плохие мысли связаны с боязнью чего-либо, психологи рекомендуют посмотреть в глаза своему страху, иначе избавиться от него будет очень трудно.

Например, опасение попасть в аварию на автомобиле может бесследно исчезнуть после того, как вы научитесь водить машину либо пройдете курсы экстремального вождения.

3. Зарядиться позитивом и экстримом

Помимо этого, важно найти такое занятие, которое сможет отвлечь вас от дурных мыслей. Это произойдет скорее, если времяпрепровождение будет не столько загружать голову, сколько дарить заряд совершенно новых положительных эмоций. И лучше всего, если при этом вы будете выходить из так называемой зоны комфорта.

Если, к примеру, вы невероятно застенчивый человек, стоит записаться на курсы театрального мастерства или риторики. В этом случае в мыслях и в душе произойдет настоящий переворот, что наверняка поможет избавиться от того, что вас беспокоило.

4. Подружиться со спортом

Справиться с плохими мыслями поможет и спорт. Не зря его называют одним из лучших средств от депрессии. Во время интенсивных физических нагрузок организм начинает вырабатывать эндорфины, которые вызывают ощущение эйфории. Вот почему после длительной пробежки, плавания или занятий на тренажерах человек чаще всего думает о позитивном.

5. Выбирать позитивное общение

А еще очень важно общаться с позитивно настроенными людьми, так как человек обычно восприимчив. Возможно даже, что плохие мысли зародились не в вашей голове, а их незаметно от вас «подкинули» туда другие окружающие вас индивиды. Вот почему стоит тщательно проанализировать круг общения, снизив контакты с теми, кто постоянно смотрит на жизнь с негативом.

Розмитнення: практичні питання

Із 1 серпня ввезення в Україну вживаних автомобілів не старших за 2010 рік і походженням не з країни-агресора стало можливим за зниженими акцизами. «Автоцентр» звернувся до Державної фіскальної служби України, щоб та пояснила практичні аспекти ввезення цих машин.

Хто не має права ввозити уживані автомобілі в Україну за зниженими акцизами?

Знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони, зокрема, ввозяться на митну територію України особою для власного використання або в інтересах інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських і цивільно-правових договорів або за рішенням суду у кількості більше одного легкового авто протягом календарного року. Контроль за виконанням обмежень, встановлених Законом № 1389 щодо ввезення на митну територію України не більше ніж одного легкового автомобіля протягом календарного року має здійснюватися щодо двох категорій осіб: які ввозять легкові машини для власного використання; ввозять легкові авто на користь інших. Зазначене узгоджується з позицією Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 15.07.2016 № 94-27/9-729.

Як і де оформити ввезення вживаного автомобіля за зниженими акцизами?

Порядок ввезення на митну територію України громадянами транспортних засобів для вільного обігу, зокрема місця митного оформлення таких транспортних засобів, встановлено, зокрема Митним кодексом України і Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України (далі – Правила), затвердженими наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 року № 1118. Пункт 2 розділу II Правил визначає, що митне оформлення переміщуваних громадянами через митний кордон України ТЗ митниця проводить за місцем постійного проживання або тимчасового перебування громадян, крім випадків: ввезення громадянами транспортного засобу з метою транзиту через митну територію України; вивезення (зокрема, тимчасово) громадянами транспортного засобу за межі митної території України. Отже, платити податки під час розмитнення автомобіля, ввезеного в Україну з-за кордону, необхідно на митниці, що розміщена найближче до місця проживання (реєстрації) громадянина, який ввіз це авто в нашу країну. Зробити це потрібно не пізніше 10 днів з часу перетину кордону.

Для того, щоб ввезти машину в Україну, вже на митниці під час перетину кордону необхідно надати такі документи (оригінали та ксерокопії):

 • Що підтверджують право власності на транспортний засіб або користування ним (зокрема з правом розпорядження);
 • Реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видає реєстраційний орган;
 • Що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення транспортного засобу з наданням пільг в оподаткуванні);
 • Паспортні документи та інші документи, визначені законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідчення чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо.

Перелік цих документів зазначено у пункті 1.1 частини першої розділу III Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, які громадяни України переміщують через митний кордон. Ці документи власник автомобіля або вповноважена особа представляє уповноваженій посадовій особі митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України. І звісно, під час перетину кордону потрібно обов’язково надати митникам для огляду ТЗ, що ввозиться.

Хто може ввезти і їздити на автомобілі, ввезеному за зниженими акцизами?

Відповідно до Закону України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку» (далі – Закон №1389) ввезти в Україну автомобіль за зниженими акцизами громадянин може лише один раз на рік. У техпаспорт машини, розмитненої за зниженими акцизами, вноситься спеціальна позначка про неможливість відчуження. Більше того, найімовірніше, вже найближчим часом депутати зроблять можливим ввезення тільки одного авто на людину під час дії цього Закону (до 2019 року). Втім, ніхто не заважає передати цей автомобіль разом із техпаспортом будь-кому, кому довіряє власник. Наприклад, дружині, дітям, родичам чи просто знайомим.

Як пояснили в Державній фіскальній службі України на запит «Автоцентру», «обмежень щодо передання права розпорядження транспортними засобами, ввезеними в Україну для вільного обігу, митним законодавством України на сьогодні не встановлено». Крім можливості передачі автомобіля для керування родичам або знайомим у нашій країні існує практика продажу транспортного засобу за техпаспортом без переоформлення права власності.

Хто і як оцінює митну вартість ввезеного автомобіля?

Порядок та методи визначення митної вартості товарів, зокрема транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, встановлено розділом ІІІ Митного кодексу України і базуються на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі та Угоди про застосування статті VII ГАТТ. Відповідно до статей 51, 52 Митного кодексу України митна вартість товару визначається та заявляється декларантом або уповноваженою ним особою. Слід зазначити, що митна вартість транспортних засобів значною мірою залежить від таких чинників, як: марка, модель, комплектація, об’єм двигуна, рік випуску, технічний стан (особливо це стосується транспортних засобів, які були у використанні) тощо. Згідно з ч.1 ст. 3 Митного кодексу України при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митної декларації органом ДФС України.

Положення Закону України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» не змінюють порядку та методів визначення митної вартості товарів, зокрема транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Водночас відповідно до Закону № 1389 тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлено знижені ставки акцизного податку на автомобілі легкові, що були у використанні. До внесення змін до класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, при митному оформленні легкових автомобілів, що використовувалися, за ставками акцизного податку, встановленими пунктом 15 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, у графі 36 митної декларації зазначається код пільги з оподаткування товару акцизним податком «172».

Як не ввезти автомобіль походженням із країни-агресора?

Під дію знижених акцизів підпадають тільки автомобілі, які мають походження не з країни-окупанта та/або держави-агресора щодо України і не вивозяться з цієї держави або з окупованих територій. Щоб визначити, з якої країни походить товар (автомобіль), особі, яка його ввозить, необхідно подати документи, що підтверджують країну походження товару. Згідно зі ст. 43 Митного кодексу України документами, що підтверджують країну походження товару, є сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару. Країна походження товару заявляється (декларується) органу ДФС шляхом подання оригіналів документів про походження товару. У разі якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару або органом ДФС встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені у документах, декларант або уповноважена ним особа має право надати органу ДФС для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару додаткову інформацію (міститься в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах, митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару). В.о. заступника голови ДФС Мирослав Продан пояснив, що під документами, що підтверджують країну походження товару, мається на увазі інформація, зашифрована в VIN-коді автомобіля. VIN-код вибитий на кузові авто і зазначений в технічному паспорті на транспортний засіб. Його надає виробник транспортного засобу з метою ідентифікації. Він має 17 символів, один з яких і визначає країну походження машини. Як стверджують довідкові портали, країна-виробник зазначена у VIN-коді автомобіля в перших символах. Якщо там є символи X3-X0, Z7-Z0 або XS-XW, це авто вироблено в Росії, а отже, розмитнити його за пільговими ставками неможливо. Для нарахування акцизного податку для такого автомобіля буде застосовуватися повна ставка акцизу.

 Автор Сергей Матусяк  


Повний текст Закону про зниження акцизів на вживані авто

Верховна Рада України прийняла у другому читанні Законопроект, який передбачає зниження акцизів на ввіз б/в легкових автомобілів в Україну.


Народні депутати 31 травня проголосували за законопроект номер 3251 «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» у редакції, поданій профільним комітетом з питань податкової та митної політики. Під час обговорення та голосування депутати ухвалили з третього разу лише одну поправку – номер 33. Вона змінює терміни введення знижених акцизів у дію. Згідно з поправкою закон почне діяти якнайшвидше – з 1 числа, що йде за датою опублікуваня документа. Публікуємо повністю Закон, за який проголосували депутати 31 травня.

Дізнатись, скільки буде коштувати розмитнення автомобілів після вступу Закону в силу, можна на нашому Калькуляторі розмитнення.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів

Верховна Рада України постановляє:

I. Підрозділ 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 15 такого змісту:

“15. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановити ставки акцизного податку на такі товари:

Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
– інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21– – з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 90– – – що використовувалися0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22– – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 90– – – що використовувалися0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23– – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90– – – що використовувалися:
8703 23 90 118703 23 90 13– – – – з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 318703 23 90 33– – – – з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,276 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24– – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 90– – – що використовувалися2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
– інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31– – з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 90– – – що використовувалися0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32– – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
8703 32 90– – – що використовувалися0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33– – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
8703 33 90– – – що використовувалися2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

Ставки акцизного податку, встановлені цим пунктом, не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони:

 • мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаною державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозиться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;
 • вироблені до 1 січня 2010 року;
 • ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду у кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.

У разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані ставки акцизного податку, визначені цим пунктом, платник податку зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, встановленими статтею 215 цього Кодексу”.

II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 • забезпечити розробку, тестування та введення в експлуатацію програмного забезпечення, необхідного для контролю за ввезенням платниками акцизного податку легкових автомобілів за ставками, встановленими цим Законом;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Сергей Матусяк Главный редактор журнала «Автоцентр»


Як придбати вживаний автомобіль за кордоном. Опубліковано пам`ятку
Для того, щоб придбати вживане авто за зниженими акцизами за кордоном, потрібно виконати кілька кроків. Перед тим, як відправлятись за автомобілем, оцініть, наскільки «підйомні» вони для вас.везення вживаних автомобів в Україну стало вигідним. З 1 серпня 2016 року діє Закон, за яким розмитнення вживаних автомобілів стало значно дешевшим – у кілька разів зменшено акциз на автомобілі, вироблені з 2010 року не в державі-агресорі.

Народний депутат України від фракції «Самопоміч» Любомир Зубач підготував пам`ятку, як діяти під час ввезення вживаного автомобіля в Україну.

Підготовчі дії

Право на придбання автомобіля має кожний громадянин України: для власного використання або на користь іншої особи. Реалізувати це право можна один раз протягом календарного року.

Отже, оскільки закон набув чинності 1 серпня 2016 року і діятиме до 31 грудня 2018 року, то є можливість придбати автомобіль у кожному з цих трьох років.

Оскільки автомобіль купуватимуть за кордоном потрібно вирішити питання наявності візи (до країн ЄС, на жаль, наразі все ще потрібна шенгенська віза).

Увага! Придбаний автомобіль не можна буде перепродати протягом року з моменту купівлі. В іншому разі доведеться сплатити акцизний збір у повному обсязі.

Обрати автомобіль

Ринок вживаних автомобілів є велетенським і Ви маєте свободу вибору як самого автомобіля, так і країни його придбання. Найбільш логічним виглядає придбання автомобіля у країнах ЄС, які є найближчими західними сусідами України і в них великий вибір дешевих та якісних автомобілів. Пошук автомобіля нині став набагато простішим: в Інтернеті предостатньо електронних майданчиків купівлі – продажу вживаних авто.

Увага! Не поширюються знижені акцизні збори на автомобілі, що складені або завезені з держави-агресора (Російської Федерації) та з окупованих територій України (Криму, Донбасу).

Обов’язкові характеристики автомобіля:

• має бути вироблений після 1 січня 2010 року;

• відповідати екологічному стандарту Євро-5 (запроваджений в Україні з 01 січня 2016 року); 

Прорахувати бюджет

tablitsa

До ухвалення закону вартість вживаної іномарки під час ввезеня до України кардинально збільшувалася за рахунок так званого акцизного податку.

Внесені зміни передбачають в рази зменшені тарифи акцизу.

Водночас під час розрахунку власного бюджету потрібно враховувати, що окрім акцизного збору є ще інші податкові платежі, які потрібно буде cплатити і які вплинуть на кінцеву вартість автомобіля. Зокрема:

• Ввізне мито: 10% від вартості (автомобілі з країн ЄС: 9,1% – у 2016 році; 8,2% – у 2017 році; 7,3% – у 2018 році)

• Податок на додану вартість: 20% від сукупної вартості автомобіля

• Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (сплачується під час першої реєстрації автомобіля): 3 – 5 % від вартості автомобіля.

Розрахувати митні платежі можна за допомогою нашого Калькулятора розмитнення

Поїздка та придбання авто

• Для поїздки за кордон варто брати із собою щонайбільше 10 000 євро (якщо сума більша, її потрібно декларувати та надавати підтвердження зняття коштів із рахунку щодо частини, яка перевищує ліміт). Інші кошти можна покласти на банківську картку.

• Доцільно у таку поїздку брати когось із знайомих, хто міг би допомогти у купівлі авто, а ще краще – розумівся у технічних питаннях. Адже дуже часто за найпривабливішою ціною продаються «биті» автомобілі або такі, що мають суттєві поломки. Також, коли оглядатимете автомобіль, перевірте наявність техогляду, що в багатьох країнах є обов’язковим.
Купівля автомобіля обов’язково має бути оформленою документально, зокрема у договорі купівлі – продажу.

Надалі потрібно оформити страховку, зняти авто з обліку та/або отримати тимчасові номерні знаки. Оскільки законом заборонена купівля автомобілів з країни – агресора, при оформленні в Україні потрібно буде подати документ, який підтвердить країну походження товару. Тому, як мінімум, зазначте інформацію про походження товару у договорі купівлі–продажу. 

Розмитнення і оформлення

Якщо всі процедури Ви здійснюватиме самостійно, потрібно знати:

• Під час в’їзду на прикордонному пункті України необхідно оформити попередні документи з подальшим скеруванням на регіональну митницю за місцем проживання.

Увага! Одразу при в’їзді до України на митниці ви маєте внести грошову заставу, яка дорівнює попередньому розрахунку суми податкових платежів за цей автомобіль, отже ви повинні мати ці кошти з собою.

• Далі за місцем перебування оформлюють сертифікат відповідності: для цього автомобіль потрібно надати для огляду організаціям, уповноваженим провадити таку сертифікацію (ціна приблизно 1000 – 1600 грн.).

• У 10-денний термін з моменту перетину кордону потрібно прибути на регіональну митницю для проведення остаточного розмитнення автомобіля та сплати митних платежів.

Нормами Закону №1389 встановлено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються якщо легкові автомобілі мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.Ч 

Розрахунок митних платежів


При розмитненні авто протягом 90 днів з початку дії ЗП 8487 на акциз надається знижка 50% (коефіцієнт 0,5)!

Перед тим, як їхати за кордон для покупки автомобіля за пільговими акцизами, слід прочитати пам’ятку.

Крім того, необхідно ознайомитись з повним текстом Закону, що знижує акцизи.  Але крім Закону, непогано б дізнатися, як його трактують на митниці, тобто думка Державної фіскальної служби.

Як розмитнити авто в Україні

Ввезення автомобілів з-за кордону стало особливо актуальною темою для українських споживачі після ухвалення закону про зниження акцизного збору, який суттєво здешевлює розмитнення автомобілів до кінця 2018 року. Згідно з нинішнім законодавством, усі транспортні засоби (ТЗ), ввезені на територію України, мають пройти процедуру митного оформлення (розмитнення). Однак розрахунок розмитнення авто залежить від багатьох чинників. Тепер ставки акцизів, наприклад, нараховуються по-різному для різних категорій громадян України.

Скільки коштує розмитнення в 2018 році?

Для того, щоб прояснити ситуацію для наших читачів і врахувати всі змінні, ми створили цей калькулятор розмитнення для фізичних осіб, які купили автомобіль (новий або уживаний) за кордоном. У ньому враховано всі зміни в нормативних актах, які впливають на розмитнення автомобілів у 2018 році.

Увага!
На митну територію України пропускають тільки ті транспортні засоби, що відповідають екологічним нормам не нижчим за Євро-5. В Євросоюзі ці норми діють із вересня 2009 року на легкові автомобілі, а на вантажні – з вересня 2008 року. Із 1.01.2018 в нашу країну буде заборонено ввезення автомобілів з екологічними нормами нижче Євро-6 (в Європі введено з 2014 року). А от за зниженими акцизами одній людині можна ввозити автомобілі з 2010 року складання. Крім того, одна людина не може ввезти більше одного автомобіля протягом року і продавати його протягом ще одного року. Інакше доведеться повернути державі ті гроші, які треба було заплатити до ухвалення Закону про зниження акцизів. Крім того, не можна ввозити автомобілі за зниженим тарифом з Росії та окупованих територій.

Обов’язкові платежі під час розмитнення авто

 • Ввізне мито
  Згідно з Законом «Митний тариф України» ввізне мито становить 10% від суми митної вартості ТЗ. Виняток – автобуси з дизельними моторами об’ємом двигуна понад 5 л, що використовуються для перевезення понад 10 осіб (20%), електромобілі (0%) і нові легкові авто з об’ємом двигуна більше за 3 л (5%)
 • Акцизний збір
  Для різних типів ТЗ нараховується по-своєму, і залежить від типу транспортного засобу, об’єму двигуна, його типу (дизельний або бензиновий) віку автомобіля
 • Митні платежі
 • ПДВ
  Становить 20% від суми митної вартості, акцизного збору та ввізного мита

5 ВПРАВ, ЩОБ НАВЧИТИСЯ ДЯКУВАТИ

Слово «подяка» в грецькій мові складається з двох слів: eu (дуже, добре) і charidzomai (робити комусь приємно) або charis (те, що радує). Вдячність виникає з досвіду глибокої радості і приємності життя. Відсутність вдячності в людському житті є свідченням  того, що радості бракне або що вдячності ми ще не навчилися. Але чи справді можна навчитися дякувати? Пропонуємо вам декілька простих вправ для цього

Вправа 1

Пригадай усіх людей довкола тебе: родина, друзі, робота.
Пригадуючи кожну людину, запитай себе: чи не маєш до неї якихось претензій, чи не змушуєш її до чогось?
Якщо будеш щирим і знайдеш претензії, то питайся знову – якими способами ти впливаєш на цю людину: пробудження почуття провини, демонстраційним показуванням свого страждання тощо? Як поводиш себе, коли іншу людина не сповнює твоїх очікувань?
Порозмовляй з Богом про результати таких вправ. Проси Його, щоб лікував твоє серце від ран і допомагав тобі відкриватись для Нього і для своїх ближніх.

Вправа 2

Пригадай усе своє життя. Напиши про тих людей, події, внутрішній досвід або інші справи, за які відчуваєш вдячність до Бога. Намагайся бути спонтанним в цих вправах.
Коли народилася свідомість необхідності дякувати Богові за все, що тебе зустрічає в житті? Чи дух вдячності зростав разом з духовним зростом?
Чи відчуваєш необхідність розвивати духа вдячності?
Що хочеш сказати Богові про свою поставу вдячності в окремих періодах життя? Що хочеш Йому сказати про свій актуальний стан в цій справі?

Вправа 3

Склади список людей, подій, внутрішнього досвіду або інших справ, за які ти ще не дякував Богові, або за які тобі було би важко тепер подякувати, хоч відчуваєш, що вони були важливими в твоєму житті. Може це були якісь випробування, пережиття, які тебе ще «болять», але через які Бог об’явив тобі правду про тебе самого і Свою любов до тебе.
Згадай найважчі життєві ситуації. Згадай ситуації, найбільш корисні для твого духовного життя.
Вибери одну ситуацію, яку вважаєш найважливішою і найтруднішою. Згадай усі почуття, пов’язані з нею. Не бійся повторного болю. Чи усвідомлюєш плоди цього досвіду? Чи відчуваєш необхідність подякувати Богові за цей досвід?

Вправа 4

Згадай людей, події і досвід останнього тижня – те, за що ти вже дякував Богові. Згадай спочатку досвід, а потім хвилини твоєї вдячності.
Чи багато подій ти охопив вдячністю? Яким був твій досвід? Чи це звичайні людські справи, чи якісь надзвичайні події?
Чи ти задоволений своїми подячними молитвами останнього тижня? Що хочеш сказати Богові? Чи відчуваєш необхідність росту духа вдячності?

Вправа 5

Від вдячності до Бога перейди до вдячності людям. Чи часто дякуєш людям? Не йдеться про норми поведінки, а про почуття вдячності, яке виражається також без слів. Бог, якому ти дякуєш, покаже тобі людей, яким тобі треба дякувати, оскільки вони були Його знаряддям для твого добра.
Згадай усе своє життя і всіх людей, які відіграли в твоєму житті важливу роль. Згадай також людей, які відійшли з твого життя. Їхні імена напиши на окремому листку.
Згадуючи, молячись, подумай, чим їм завдячуєш? Чи дякував їм? Згадай людей, які зробили тобі багато добра, але яким ти не подякував із різних причин, може, і через свій егоїзм. Згадай людей, яким ти виявляв свою невдячність. Подякуй їм зараз і проси Бога, щоб Він був їхньою нагородою.
Що хочеш тепер сказати Богові? Чи хочеш в Бога щось попросити?

О благодарности
Еще один урок этого года — умение быть благодарной. Об этом говорится практически в любой книге по личностному росту. Кто-то даже ведет дневники благодарности. И это здорово!
Я же очень часто грешила тем, что роптала на судьбу. Проблемы со здоровьем, финансовые трудности, нелады в личной жизни. Как можно за это благодарить? Гораздо быстрее в мозгу начинаются стенания на тему: «Ну почему я? За что? Вот опять!»
В основном на моих страницах в соц.сетях и блоге вы можете прочитать новости проектов, которыми занимаюсь, рецензии, дневники из путешествий. Редко прорывается то, о чем знают близкие, что остается за кадром успешного успеха. Но иногда стоит показывать и эту сторону.
Действительность такова, что за зиму и весну я инвестировала в восстановление своего здоровья почти 300 тыс.руб. Причем эти деньги еще нужно заработать, а это не так легко, когда у тебя мало сил. Иногда их хватает только на то, чтобы выйти с книжкой на лавочку у подъезда и немножко погреться на солнышке (так было в марте и апреле). Иногда они заканчиваются на подходах к метро (путь чуть меньше километра). Каждое утро, я просыпаюсь и вслушиваюсь, на какое дело мне хватит или не хватит сил, потому что to-do list в среднем содержит 15-20 задач. А еще есть командировки, ограничения по весу, который можно поднимать. И уже на протяжении 4-х лет мне очень трудно мыть полы.
Засада еще и в том, что как только я разбегусь с одной болячкой, вылезает новая, совершенно неожиданная. И все повторяется с начала — поиск врача, способов лечения, причин заболевания.
В этом году пришло осознание (благодаря одному из наставников), что именно этот способ выбрала жизнь для того, чтобы преподать мне необходимые уроки. Мое тело мгновенно отзывается, если я иду не туда или не могу до чего-то дорасти. И мне нужно научиться быть благодарной за такую обратную связь.
Это, правда, трудно. Хочется побороть, победить, вырвать это из тела. Чтобы перестало болеть, чтобы не мешало жить!
А вместо этого ты благодаришь Создателя за то, что он дал тебе возможность остановиться и подумать, дал очередной «барометр», чтобы слушать и слышать, туда ли ты идешь.
Болезнь — это самый сложный на сегодняшний день мой урок благодарности. И усвоен он не до конца в прямом смысле этого слова. Уже почти 3 месяца я сижу на достаточно жесткой диете и решаю очередной ребус, подкинутый организмом.
Знаете, что я заметила? Когда я нарушаю диету и пробую малюсенький кусочек того, что мне нельзя, но так хочется, я ощущаю вкус этого кусочка всем своим существом, каждым рецептором. В этот момент я очень живая и бесконечно благодарна за то удовольствие, которым делится со мною мир. Я тотально растворяюсь в «здесь и сейчас».

 

Благодарность — это крутейшая метастратегия для достижения счастья!

Для разных людей это слово обозначает разные вещи. Это признание, способность видеть хорошее, способность поблагодарить кого-то, благодарность Богу, судьбе. Это радость жизни, способность не считать само собой разумеющимся всё хорошее, что есть в нашей жизни, умение жить здесь и сейчас.

Благодарность — это противоядие для отрицательных эмоций, нейтрализатор зависти, жадности, беспокойства, раздражения. Обычно люди воспринимают благодарность как вежливость, которая требует от нас сказать «спасибо» в ответ на какое-либо действие или услугу.

Выражать благодарность — это не просто говорить «спасибо».

Согласно исследованиям те, кто часто испытывает чувство благодарности, более счастливы, более энергичны и оптимистичны. Они чаще склонны помогать другим и сочувствовать. Кроме того, такие люди реже переживают депрессию, беспокойство, чувство одиночества и у них меньше невротических симптомов.

8 причин, по которым благодарность делает нас счастливей

1. Настрой благодарности помогает получить больше удовольствий от позитивных событий.

У вас маленький ребенок? Вы не выспались, устали, погрязли в рутине? Остановитесь на минуту. Посмотрите на своего чудесного, самого красивого малыша.Этот возраст так быстро пройдет. Попробуйте ощутить благодарность за то, что у вас есть ребенок. Вы не станете в миг счастливой и радостной, но это поможет посмотреть со стороны на долгие дни молодой мамы и почувствовать волшебство момента, в котором есть вы и ваш малыш.

2. Настрой благодарности повышает самооценку и поддерживает наше чувство собственного достоинства. Когда мы понимаем, как много люди сделали для нас или чего мы достигли, мы чувствуем себя уверенными и компетентными. К сожалению, чаще мы обращаем больше внимания на свои неудачи и разочарования или неприятные поступки других людей. Вместо того, чтобы при любом неприятном событии автоматически думать о том, какие мы несчастные, мы можем задуматься о том, что сейчас ценного есть в нашей жизни.

3. Благодарность помогает справляться со стрессами и травмами. Тех, кто чаще благодарен травматические ситуации тревожат реже и становятся менее интенсивными. Возможность выразить благодарность в трудные времена, например, после потери близкого человека или во время хронической болезни, как бы это ни было трудно, может помочь прийти в себя и жить дальше. Сложно «благодарить судьбу» в такие моменты, но это может оказаться самым важным действием в тяжелой ситуации.

4. Благодарность поощряет нас заботиться о других. Люди замечают доброту и заботу и готовы ответить тем же.

5. Благодарность помогает укреплять существующие отношения и развивать новые. Люди, испытывающие благодарность к тому или иному человеку (даже если они не выражают её напрямую) создают более тесные и более качественные отношения с этим человеком. Когда мы осознаем, как важны для нас друзья и члены семьи, мы начинаем лучше к ним относиться. Это создает цепь позитивных реакций — прочные отношения побуждают нас испытывать благодарность, и это, в свою очередь, укрепляет отношения.

6.Выражение благодарности помогает перестать сравнивать себя с другими. Если мы по-настоящему благодарны и признательны за то, что у нас есть (семья, дом, т.д.), то вряд ли будем слишком беспокоиться или завидовать.

7. Благодарность не совместима с отрицательными эмоциями и помогает уменьшать или сдерживать такие чувства как гнев, жадность и т.д. Трудно испытывать вину или обиду, когда ты благодарен.

8. И наконец! Благодарность уменьшает гедоническую адаптацию. Она не позволяет нам воспринимать всё хорошее как само собой разумеющееся и привыкать к позитивным обстоятельствам.

Як навчитись бути вдячним

Кроки

Частина 1 з 3: Змініть свій світогляд

Be Grateful Step 1 Version 2.jpg

щопонеділка складайте список подяки. Зовсім не обов’язково чекати дня Подяки, щоб записати все те, за що ви вдячні. Візьміть за звичку кожен понеділок брати щоденник і на свіжому повітрі протягом п’ятнадцяти хвилин складати список всього того, за що ви вдячні. Постарайтеся зробити ваш список як можна довше, кожен раз записуючи мінімум десять пунктів, навіть якщо вам здається, що вони не такі вже й значні. Наприклад, ви можете записати наступне: «Нескінченна любов моєї мами» або «Картина, яку мій сусід по кімнаті намалював спеціально для мене».

 • Киньте собі виклик. Трохи ускладните завдання і збільште кількість пунктів на тиждень у вашому списку подяки до п’ятнадцяти, як мінімум.
 • Пам’ятайте про те, що, записуючи все те, за що ви вдячні, ви навчитеся цінувати це ще сильніше.
Be Grateful Step 2 Version 2.jpg

Будьте вдячні за дружбу. Справа в тому, що багато людей схильні сприймати дружбу як належне. Можливо, ви вважаєте, що ваші друзі завжди будуть поруч з вами, як диван у вітальні або дерево на вашій галявині. Але насправді все набагато прозаїчніше, дорогі читачі. Якщо ви занадто довго сприймаєте друзів як належне, не встигнете озирнутися, як вони повільно, але вірно, почнуть зникати з вашого життя. Саме тому, кожен раз, коли зустрічаєтеся з друзями, думайте про те, як багато вони для вас означають, скільки вони для вас зробили, і який ви щасливий чоловік, тому що у вашому житті є такі чудові люди!

 • Пам’ятайте, що ніхто не ідеальний і, можливо, траплялося так, що хтось із ваших друзів розчаровував вас. Але ж і у вас не завжди виходить бути бездоганним іншому, не так?
Be Grateful Step 3 Version 2.jpg

Будьте вдячними за те, що у вас є сім’я. Ваша сім’я — це ще одне благо, за яке ви повинні бути вдячні. Можливо, саме батьки колись сказали вам, що ви невдячна людина. Не пошкодуйте часу на те, щоб сказати батькам, як багато вони для вас означають, допоможіть їм по господарству, дзвоніть частіше або пишіть листи, якщо ви знаходитеся далеко один від одного. Нехай самі близькі для вас люди, які виростили і поставили вас на ноги, відчувають вашу любов і знають про те, що ви їх цінуєте.

 • Не проводьте і дня, не сказавши батькам, як сильно ви їх любите.
 • Якщо трапилося так, що ваша сім’я не дбала про вас, згодом вам буде необхідно прийняти цей факт і змиритися з ним. Хоча це і не зовсім справедливо, врахуйте, що якщо ви хочете навчитися бути вдячними, вам слід сфокусувати свою увагу тільки на тих людей, які завжди підтримували і продовжують підтримувати вас, а не на тих, які ніколи не мали до цього ніякого відношення.
Be Grateful Step 4 Version 2.jpg

Будьте вдячними за здоров’я. Здоров’я — це ще одне благо, яке люди часто приймають як належне, згадуйте про це кожен раз, коли вам захочеться поплакати і поскаржитися. Звичайно, може статися так, що ви втратите свій улюблений телефон або посваритеся з найкращим другом, і, безсумнівно, вам буде боляче! Але через деякий час ви з легкістю вирішите ці проблеми і забудете про це. А ось таку проблему, як ослаблене фізичне стан, який може змінити все ваше життя, вирішити так просто вже не вийде… Саме тому, наступного разу, коли вам буде здаватися, що весь світ проти вас, згадайте про те, що ви володієте відмінним здоров’ям, і всі проблеми здадуться не такими вже й значними.

 • Будьте вдячними за те, що ви можете дихати повними грудьми, що ваш розум світлий, а у вашому житті панує весна, незважаючи на погоду за вікном. Існує безліч людей, кому в житті пощастило набагато менше, але, незважаючи на це, вони вміють бути вдячними за кожне прожите мить.
 • Ви навчитеся бути більш вдячними після того, як ваше здоров’я вперше опиниться під загрозою, а потім ви дізнаєтеся, що тривога була помилковою. Але, дай Бог, щоб обійшлося без цього.
Be Grateful Step 5 Version 2.jpg

Будьте вдячними за ті можливості, які ви маєте. Будьте вдячні за те, що ви вмієте робити. Мається на увазі ваша можливість ходити в школу, на роботу, проводити час з друзями або ж можливість дозволити собі червоний піджак, на який ви вже давно поклали око. Також сюди відноситься можливість подорожувати або вивчати те, що цікаво саме вам, навіть якщо цих знань важко знайти практичне застосування. Пам’ятайте, що в світі так багато можливостей, які відкриті для вас! А адже багато людей не можуть дозволити собі навіть мріяти про це… Саме тому не варто забувати про подяки за всі ті можливості, якими наповнене ваше життя.

 • Безсумнівно, завжди є і буде той, у кого таких можливостей набагато більше, ніж у вас. Але це ні в якому разі не говорить про те, що ви повинні почати збирати в собі образу на життя і заздрити.
Be Grateful Step 6.jpg

Будьте вдячними за природу. Навіть якщо ви проживаєте в серці мегаполісу, ви завжди можете насолодитися розкішшю природи. Вирушайте в міський парк або здійсніть прогулянку навколо озера, і подумки висловіть подяку за всю навколишню вас красу. Виділяйте всього лише двадцять хвилин в день, щоб прогулятися по околицях, і ви навчитеся ще сильніше цінувати все те, що у вас є.

 • Навіть якщо стоїть дощова і похмура погода, будьте вдячні за заспокійливі звуки дощу.
Be Grateful Step 7.jpg

Відшукайте свій промінь надії. Якщо ви хочете навчитись бути вдячним людиною, значить вам необхідно навчитися у всьому шукати позитивні сторони. Припиніть нарешті плакати і скаржитися, і зосередьте свою увагу на тому, що робить вас щасливими. І не забувайте про те, що якщо ви дійсно хочете навчитися бути вдячними, ви повинні почати активно боротися з негативними думками, замінюючи кожну з них трьома позитивними!

 • Оцінюйте речі об’єктивно. Так, погана оцінка за тест з математики може вибити вас з колії, але ж ви не відчуваєте фінансова криза, чи не так? Пам’ятайте, що завжди є ті люди, чиї проблеми набагато значніше і серйозніше ваших. Навчіться не засмучуватися через дрібниці і будьте вдячні за все, що маєте.
Be Grateful Step 8.jpg

Припиніть розігрувати з себе жертву. Невдячні люди схильні звинувачувати весь світ у своїх проблемах, вони навіть не намагаються шукати причину в собі. Якщо ви хочете бути вдячною людиною, вам потрібно перестати думати, що все навколо — весь світ, ваші вчителі, ваш начальник, друзі або ваша сім’я — сприяють неприємностей у вашому житті. Замість цього зосередьте всю свою увагу на те, як світ і люди в ньому допомагають вам покращити і полегшити ваше життя.

 • Контролюйте своє життя. Якщо ви схильні вважати себе жертвою обставин, чому б цим обставинам не бути позитивними? Сфокусуйте свою увагу лише на тих обставинах, які будь-якою людиною були б визнані сприятливими.

Частина 2 з 3: Змінити ваш спосіб взаємодії з оточуючими

Be Grateful Step 9.jpg

Говоріть «Дякую» незнайомим людям. Подякуйте дівчину, яка зробила вам кави в шість годин ранку; ймовірно, вона дуже втомилася і потребує доброму слові. Висловіть подяку вашому офіціантові або касиру в місцевому продовольчому магазині. Скажіть «Спасибі» чоловікові в ресторані за те, що він притримав двері для вас. Не скупіться на добрі слова для таксиста, з яким комфортом доставив вас додому.

 • Говорячи «дякую», ви не тільки проявляєте ввічливість, але й робите ще один значний крок до того, щоб стати вдячною людиною.
Be Grateful Step 10.jpg

Говорите слова подяки тим, кого ви любите. Сказати «спасибі» незнайомцю іноді набагато простіше, ніж подякувати кохану людину. Тим не менше, якщо ви хочете стати вдячною людиною, ви повинні не забувати висловлювати подяку вашим друзям і близьким незалежно від того, чи зробили вони для вас щось чи ні; дуже важливо дякувати своїх близьких просто за те, що всі ці роки вони завжди були поруч з вами і не забувати нагадувати їм, як багато їх любов і підтримка значать для вас.

 • Можливо, ви не схильні до зайвої чутливості, але пам’ятайте, що в звичкою дякувати дорогих вам людей немає нічого поганого.
Be Grateful Step 11.jpg

Надсилайте листівки з вдячністю. Ви звикли посилати листівки з вдячністю виключно вашому начальникові або секретаря? Тоді чому б вам не завести корисну звичку відправляти листівки з теплими словами подяки всім, хто подав вам руку допомоги у складній ситуації? Наприклад, вашому другові, який з радістю запросив вас у своєму домі, коли вам ніде було жити; або ж вашого однокласника, який витратив багато часу на те, щоб пояснити вам тему «Конфігурація електронів». Відіславши листівки з вдячністю, ви покажете, як ви вдячні за надану вам допомогу.

 • Надіславши листівку зі словами вдячності, ви не тільки змусите людину посміхнутися, ви зробите ще один важливий крок на шляху до того, щоб стати по справжньому вдячними людиною, а все тому, що ви висловлюєте свою подяку в словесній формі.
Be Grateful Step 12.jpg

Навчитеся отримувати задоволення, допомагаючи друзям. Невдячні люди відомі своєю егоїстичністю, вони згадують про своїх друзів і знайомих тільки тоді, коли їм це вигідно. Якщо ви не хочете уславитися людиною, частіше пропонуйте друзям свою допомогу, навіть якщо вони вас про це не просять. Може статися так, що у вашого друга видасться дуже зайнята день і буде дуже до речі, якщо ви привезете йому ланч на роботу; або ж, наприклад, вашої кращої подруги може знадобитися ваша допомога у виборі сукні для випускного вечора. У будь-якому випадку, яка б допомога не знадобилася вашим близьким, не відмовляйтеся. Повірте, коли вам допоможуть у відповідь, почуття вдячності буде просто переповнювати вас!

 • Якщо ви будете допомагати іншим людям, такі якості як егоїстичність і користолюбство будуть обходити вас стороною. До того ж, безкорислива допомога людям — важливий крок на шляху до того, щоб стати вдячною людиною.
Be Grateful Step 13.jpg

Припиніть скаржитися на Facebook. Насправді в цьому немає нічого складного. Пам’ятайте, не варто заходити на Facebook для того, щоб розповісти сотням ваших друзів про те, який у вас був жахливий день, як ви ненавидите пробки, або про те, як ви в черговий раз загубили мобільний телефон. Також немає ніякої необхідності скаржитися на ваших недоброзичливців, які роблять ваше життя нестерпним, або просторікувати про те, що деякі люди постійно вас використовують у своїх цілях. Не потрібно використовувати Facebook в якості форуму для висловлення негативних думок.

 • Більш ніж імовірно, що ваші публікації з скаргами на Facebook будуть підтримані коментарями і «лайками» багатьох людей, а це лише піділлє масла у вогонь і знову розбудить у вас невдячного людини.
 • Якщо вам дуже хочеться поділитися чимось особистим зі своїми друзями на Facebook, нехай це буде щось позитивне!
Be Grateful Step 14.jpg

Будьте доброзичливі по відношенню до тих, хто старше вас. Будьте вдячні вашим бабусі і дідуся за безцінні життєві уроки, і пам’ятайте, що вони не зможуть бути поруч з вами вічно. Даруйте їм свій дорогоцінний час, поки вам пощастило мати бабусю і дідуся. Якщо у вас немає такої можливості, ставтеся з повагою і теплом до всіх старшим членам вашої родини, дозвольте їм відчути, що ви цінуєте їх турботу і мудрість.

 • Одного разу ви теж станете старенькими. Невже вам хотілося б, щоб ваші онуки, перебуваючи поруч з вами, чекали тієї хвилини, коли вони нарешті зможуть піти до своїх друзів?
Be Grateful Step 15.jpg

Бійтеся заздрості, як чуми. Заздрість є характерною рисою невдячних людей. Якщо ви невдячна людина, ви, ймовірно, схильні весь час порівнювати себе з іншими людьми і мріяти про таке зовнішньому вигляді, гардеробі, автомобілі, або навіть бойфренда, як у одній з ваших подруг або ідеального, за вашими мірками, перехожого. Якщо ви хочете навчитися бути вдячними, вам необхідно якомога швидше припинити порівнювати себе з іншими, інакше ви ніколи не зможете бути щасливі від того, що маєте.

 • Пам’ятайте, що неможливо об’єктивно порівняти себе з іншою людиною, не знаючи всієї його життєвої історії. Звичайно, ви можете хотіти мати стільки ж грошей, як у вашої кращої подруги, але вона, в свою чергу, може мріяти про те, щоб її батьки любили один одного так само, як ваші.

Частина 3 з 3: Вчіться бути вдячними на практиці

Be Grateful Step 16.jpg

Волонтерська діяльність. Волонтерство — відмінний спосіб показати, як ви вдячні за все, що вам подарував світ. Допомагаючи у прибиранні місцевого парку, підробляючи у безкоштовної їдальні для нужденних або навчаючи дітей і дорослих читання, ви навчитесь бути більш вдячним. І в цьому немає нічого дивного, адже ви добровільно віддаєте частину свого цінного часу тим, кому в житті пощастило набагато менше!

 • Якщо вам насправді сподобається волонтерська діяльність, ви навіть можете відправитися як волонтер в іншу країну. Це може змінити ваш світогляд і допомогти вам стати самим вдячним в світі людиною.
Be Grateful Step 17.jpg

Спілкуйтеся з природою. Прогулянки в парк і насолоду сонцем і квітучими деревами навчать вас цінувати все, що вам дарує життя. Спілкування з природою, будь то медитації в парку, скелелазіння або плавання, дозволяє нам зрозуміти, як непостійна життя і вчить цінувати кожен прожитий мить.

 • Чим більше часу ви будете проводити на природі, тим швидше ви навчитеся бути вдячною людиною.
Be Grateful Step 18.jpg

Займіться йогою. Заняття йогою наблизять вас до вашої мети стати вдячною людиною. Практикуючи різні рухи, ви незабаром зможете встановлювати зв’язок між розумом і тілом, що навчить вас цінувати кожен подих, кожен рух, і кожної людини, що знаходиться поруч з вами. Йога нагадає вам, що світ володіє всім тим, чого ви потребуєте, а у вас є все, що потрібно світу.

 • Займаючись йогою щотижня, ви навчитеся цінувати кожну дрібницю і у вас більше не виникне і думки про те, що життя несправедливе по відношенню до вас.
 • Йога вчить нас бути щедрими і пропонувати світові все, що ми маємо. А хіба не так звучить девіз вдячного людини?
Be Grateful Step 19.jpg

Вчините акт доброти. Зовсім не обов’язково завжди присвячувати свої добрі вчинки виключно друзям або членам сім’ї. Допоможіть сусідові знайти зниклу собаку. Допоможіть дівчині в кав’ярні, яка пролила кави. Допоможіть старенькій жінці донести важку сумку. Можливості зробити добру справу є завжди, просто будьте більш уважні, і вони самі знайдуть вас! І пам’ятайте, що, роблячи добру справу, важливо робити це з чистим серцем і відкритою душею, адже це одні з характерних рис вдячного людини.

 • Задайтеся метою робити хоча б одну добру справу в місяць, а краще всього — в тиждень. А може, ви відчуваєте, що здатні робити добрі справи кожен день? Що ж, неможливо знати напевно, не спробувавши!
Be Grateful Step 20.jpg

Подаруйте другу подарунок як знак уваги. Дарувати подарунки без приводу — прерогатива вдячних людей. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваш друг знав, як багато він для вас означає, тоді зовсім не обов’язково чекати дня народження, щоб подарувати йому подарунок. Якщо в магазині товарів ручної роботи вам сподобалася рамочка, розмістіть ваше спільне фото і піднесіть вашому другу; якщо, гуляючи по торговому центру, ви випадково наткнулися на набір біжутерії, про який так мріє ваша подруга, сміливо купуйте і піднесіть його подарунок в красивій подарунковій упаковці. І пам’ятайте, не так доріг сам подарунок, як дорого увагу!

 • Заведіть звичку дарувати друзям подарунки просто тому, що ви думаєте про них і хочете, щоб вони відчували себе особливими, до того ж, саме так чинять усі вдячні люди!

Поради

 • Частіше дякуйте оточуючих вас людей за найпростіші речі (але пам’ятайте, що в усьому важливо знати міру).
 • Намагайтеся не залишати залишків їжі після прийомів їжі.
 • Не варто скаржитися на речі, які ви звикли приймати як даність (наприклад, школа, надмірна опіка батьків і т. д.)